Uppgifter vi behöver för att kunna redovisa din ull är: