I dag har våra mest förädlade fårraser berövats förmågan att själva fälla sin ull, bortsett från Gutefåren. Av tradition har, i vissa trakter, speciella regler och traditioner utveckats i samband med klippningen. ”Du får klippa mig runt omkring men inte på skallen min” är ett av många uttryck som talar för att djuret skulle klippas och sparas, inte slaktas.

Klippning & Paketering

Fårklippning

"Kvinnor som klipper får", från boken "Ull" av Kerstin Gustafsson och Alan Waller.
Foto © Nordiska Museet.

Vi vill göra det enklare för dej att ta vara på, samt förmedla ullen till oss genom att minska motstånd och ekonomiska hinder.

Om fåren hålls rena innan klippningen samt klipps på ett lämpligt och skräpfritt underlag, kan ullen, efter grovsortering vid klippningstillfället läggas direkt i säcken för leverans till karderiet i Åddebo. Ullsäckarna kör du sedan till närmaste buss station, där dom vägs in av personalen som sedan skickar säckarna vidare med buss till Hållnäs och ullkarderiet i Åddebo.

Här följer några arbetsmoment som påverkar det blivande kilopriset efter. Försök så långt det är möjligt att inte ta in djuren på ströbädden innan klippning. När ni ska klippa fåren bör ni göra iordning en ljus och bra plats som är lätt att sopa ren. En masonitskiva på golvet med den sträva sidan upp är att föredra, ett djur som halkar känner sig otryggt.

Se till att det hela tiden är rent kring den som klipper fåren så att ren ull inte faller ner på smutsigt underlag. Om ni anlitar en fårklippare går det undan. Bäst är om ni är två som hjäper fårklipparen, en tar hand om ullen medans den andra tar fram djuren åt klipparen. Redan nu bör man göra en grov sortering av den ull du kan sälja. Klipparen tar i regel bort lår- och bukull. Ta även bort ull som är hårt nedsmutsad, gödselklumpar, hårt ihoptovad ull, tistlar och eventuella partier av märkfärg. Lägg all den andra ullen direkt i säcken. Vi uppskattar om ni lägger tidningsark mellan fällarna, då du packar din ull, men det är inte nödvändigt.

När säcken är lagom fylld ställer du den åt sidan och börjar fylla en ny. Använd inga plastsäckar eller säckar med foderrester i. Skaka ur säcken eller vänd den ut och in om du vill återanvända fodersäckarna. Vi ser hellre att du packar i 125-140 liters säckar och skickar ett fåtal stora säckar än många små. När klippningen är avslutad kan du i lugn och ro knyta ihop och märka säckarna, lämna en lagom stor tamp att bära säcken i och packa dem inte så hårt att dom spricker sönder på bussen.

Tipsa en vän om Åddebo Ull