Genom att lära sig behärska en teknik -ett hantverk så fyller man funktionen som ”mänsklig” kunskapsbärare och bidrar därigenom till att ett kulturarv går vidare.

Hantverk

Om tovning

Verktyg

Tovningsverktyg

Denna sida vill ge dig en kort inblick i hantverket - tovning.

För att tova (omvandla ull till filt) behöver du kardad ull, varmt såpvatten och dina två händer. Tovning är en enkel, billig och rogivande teknik där brukaren utan exakt mått och uträkningar kan skapa många personliga föremål.

Att tova är att bestämma över fibrerna krympningsprocess och forma det till det man vill. Det kan vara både lätt och komplicerat beroende på vad man väljer att skapa.

Ullen är den enda fiber som i naturligt tillstånd kan filta ihop sig. Denna egenskap bidrar till att det är fullt möjligt att med enkla medel, utan vävstolar eller industriella maskiner, framställa ett sammanhängande tyg av valfri mängd kardad ull. Det finns många olika tekniker och metoder att jobba med, principen är dock den samma i alla, ullens förmåga att filta ihop sig.

Detta händer med fibrerna då man tovar: När ullfibrer utsätts för värme, vatten och bearbetning börjar de att röra på sig och trassla in sig i varandra. På sin vandring, går en fiber över och under andra fibrer, som i sin tur gör samma sak. Ju mer vi bearbetar ullen desto mer slingrar fibrerna in sig i varandra. Tillslut tar luften i mellanrummen, mellan fibrerna, slut och fibrerna kan inte komma längre. Förvandlingen har skett! Filten är färdig. Genom tovning kommer många av ullens goda egenskaper fram på ett mycket påtagligt och användbart sätt. När man lär sig tova är det bra att göra en serie prover av olika ullsorter, främst av våra svenska lantrasfår. Utifrån dessa kan man senare välja vilken typ av ull man ska nyttja till det föremål man ska tova. Läs mer om val av ull under ullkännedom. Ett bra sätt att börja tova på är att lägga ut två lager kardad ull på varandra, i varierande fiberriktning. Fibrerna ska ligga vågrätt i det ena lagret och lodrätt i det andra. När ullen är utlagd, stänker man på varmt såpvatten med en dänkflaska, använd 1-2 msk såpa till en liter varmt vatten. Sedan börjar man trycka försiktigt på fibrerna så att luften pressas ut ur ullen. När ullen är genomblöt och all luft är avlägsnad kan man börja att filta genom att föra händerna lätt i små cirklar över ullen så att fibrerna börjar trssla in sig i varandra. Det är viktigt att du är väldigt lätt på handen i början - ta inte i för hårt. Efter ett par minuters filtande kan man nypa tag i fibrerna, på olika ställen, och lyfta dem försiktigt upp från bordet, dels för att se om samtliga fibrer följer med upp samt för att se om filten är jämnt bearbetad. Följer samtliga fibrer med upp är det dags att vända arbetet och börja filta på den andra sidan, försiktigt till en början. När fibrerna sitter ihop ordentligt på båda sidor och känns mer stadig, kan man börja ta i hårdare. Ju mer man bearbetar filten dessto stadigare, fastare och mindre blir den. När du ser och känner att filten reagerar ”mer” på dina handrörelser sitter fibrerna på plats och det är dags att börja valka filten. Att valka innebär att man med mer kraft styr ullfibrernas krympningsprocess. Genom att valka filten arbetar man fram föremålets på förhand planerade form. Detta kan på ett sätt ses som en kraftmätning och det är här en av det stora utmaningarna inom tovningen gör sig märkbar. Värm och sträck ut filten, under hela valkningsprocessen, genom att doppa arbetet i varmt vatten. Var inte rädd för att ditt hittills tovade arbete ska brista då du sträcker det, filt är ett mycket starkt material. Man lär sig mest och bäst på att genomföra moment och testa olika kvalitéer. Gämföra skillnader och analysera provlappar!

Att valka och formge filten är ett tungt arbete. För att underlätta processen bör man bearbeta ullen på valkbräda, rulla in ullen i ett jalusi eller kasta arbetet i bordet så att ullen krymper. Värm och sträck filten, jobba vidare tills filten har krympt färdigt och du är nöjd med resultatet. Kvaliten på föremål som skall slitas och nötas på bör tovas tills det att kvalitéen är helt stum. Nästan all tovning kan avbrytas för att återupptas vid ett senare tillfälle. Att avbryta under filtningsprocessen är inte lämpligt, däremot kan man efter att samtliga fibrer trasslat in sig i varandra avbryta arbetet för att ta upp det igen vid ett senare tillfälle.

Ull är ett mycket stort ämne, att gå en kurs för att lära sig allt om tovning är svårt, men genom att gå kurser varvat med eget praktiskt arbete hemma kommer man riktigt långt! Tovning är en teknik som kräver visst tålamod, olikt mycket i vårt samhälle går det inte att påskynda processen på något vis. Däremot kan man genom att lära sig grunderna och genom att träna handen i att forma ullen arbeta mer effektivt. Rusa inte iväg eller ha för brottom, det finns inga genvägar till att göra bra filt. Väl filtat är hälften valkat!

Mycket nöje!

« Tillbaka till Hantverk sidan

Tipsa en vän om Åddebo Ull