Länkar: Till Fårägaren

Här kan Du med intresse för fårskötsel finna länkar, till webbsidor, som ger svar på frågor om Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges lantrasföreningar och andra oragnisationer och aktiva företag inom fårnäringen. Jordbruksverket, svenska djurhälsovården m. fl.

Förbund, föreningar och organisationer

Svenska Fåravelsförbundet är den samlade organisationen för får i Sverige och därmed dess talesman. Den verksamhet som bedrivs är koncentrerad till avelsfrågor, information och näringsbevakning. 24 distriktsföreningar och 5 rasföreningar är i dagsläget anslutna till Svenska Fåravelsförbundet.
www.faravelsforbundet.com

”Den etiska diskussionen inom Svenska Fåravelsförbundet skall fortlöpande hållas vid liv. Vi eftersträvar funktionella och friska djur som ger en ekonomisk produktion. Policyn skall visa konsumenterna på den sunda och miljövänliga fårhållning som bedrivs i Sverige. I basen finns djurskyddslagen och Jordbruksverkets föreskrifter som idag ger ett bra regelverk för fårnäringen.”

Målsättningen är att nå en lönsam verksamhet som genererar en vinst så att verksamheten kan utvecklas med egna vinstmedel. Utifrån detta friställs resurser för att kunna utveckla aktiviteter och andra förmåner för medlemmarna i Svenska Fåravelsförbundet.

Information till medlemmar och fårintresserade sker dels genom tidningen Fårskötsel som utkommer med 8 nummer per år samt via hemsidan vilken kontinuerligt utvecklas till en naturlig informationskälla bredvid tidskriften Fårskötsel.

På Svenksa fåravelsförbundets hemsida hittar du uppgifter från samtliga distriktsföreningar och rasföreningar anslutna till förbundet.

I Sverige har rasföreningar bildats för att främja forskning kring den specifika fårrasens förutsättningar och möjligheter. Målsättningen är att stimulera avelsarbetet främst på djur med artbevarande egenskaper. Avsikten är också att skapa kontakt mellan fåruppfödare och därigenom underlätta utbyte av livdjur.

Rasföreningar i Sverige

Finullsföreningen www.finullsföreningen.com
Rasföreningen Gotlandsfår www.silverlock.se
Gutefåret www.gutefar.se
Ryaklubben agneta.hjerpe@lindesberg.mail.telia.com
Svensk texelförening kontaktpersoner:
Konrad Samuelsson 0321-514 33
Paul Larsson 0494-711 27
Torgil Möller 0430- 440 50

Svensk Shopshire melen.solvalla@swipnet.se

LeicesterfårföreningnenKontaktpersoner: Ragnar Jonsson 0322- 63 53 80

Svenska Oxforddownföreningen Kontaktperson: Carina Martinsson 0340-65 00 76

Föreningen Svenska allmogefår
Kontaktperson:
Eva Davidsson 0247- 500 36
Britt Norlin 0250- 129 12
Ditte Werner 0173- 330 38

Svenska Getavelsförbundet Kontaktperson: Cinzia Paulsen 08- 618 27 75

Lantrasforum är en samarbetsgrupp för husdjursföreningar som arbetar med genbanker eller slutna register för att bevara spara/skydda hela eller delar av svenska lantraser så oförädlade och ursprungliga som möjligt.
www.alternativ.nu/lantrasforum

Vallhundar

Svenska Vallhundsklubben http://www.svak.org
Ordförande Svante Olsson 0522 - 23060

Stallutrustning

Nya Slitebergs Smide ab, Utrustning fårstall www.slitebergs.se
www.lgprodukter.se

Skinnberedning

Delsbo Skinnberederi 0653-211 21
AB Tranås skinnberedning, 0140-100 50

Övrigt

Uhlås Fårservice är ett familjeföretag med nästan 50 års erfarenhet av fårhållning.
www.uhlasfarservice.se

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en av verkets huvuduppgifter. Verket ska arbeta för förenklingar av EU:s regleringar inom den gemensamma jordbrukspolitiken och för en effektiv och miljöanpassad jordbrukspolitik i EU. Verket ska även arbeta för att främja den regionala utvecklingen.
www.sjv.se

Jordbruksverket är även chefsmyndighet för landets distriktsveterinärer och ansvarig myndighet för livsmedelsberedskapen inom totalförsvarets civila del.

Svenska Djurhälsovården SVA, 018-674000,
rådgivning till ekologiska djurproducenter.
www.svdhv.org
asa.lindqvist@svdhv.org

LRF är en intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen. LRF – ska bidra till att skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga företag, och till att utveckla livs- och företagsmiljöer på landsbygden.
www.lrf.se

www.lammproducenterna.org

« Tillbaka  

Tipsa en vän om Åddebo Ull