top of page

Vår färgade ull

Alla färgpulver som vi använder när vi färgar vår ull är GOTS certifierade.
GOTS står för Global Organic Textile Standard och är en internationell miljömärkning för ekologisk textil. Märkningen omfattar hela livscykeln från råvara till färdig produkt. För att bli GOTS-certifierad så måste ett helhetsperspektiv ha tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan, från bearbetning till paketering och märkning. Det ställs även krav på arbetsförhållandena i fabrikerna.

 

All vår färgad ull går därmed också att kompostera, likt den naturfärgade.

bottom of page