top of page
IMG_2137_edited.jpg

HANTVERK

Ullen är den enda fiber som i naturligt tillstånd kan filta ihop sig. Idag finns många olika tekniker att använda sig av för dem som vill skapa i ull, grundprincipen är dock den samma.

TOVA MED SÅPA & VATTEN

För att tova (omvandla ull till filt) behöver du kardad ull, varmt såpvatten och dina två händer. Tovning är en enkel, billig och rogivande teknik där brukaren utan exakt mått och uträkningar kan skapa många personliga föremål.

Att tova är att bestämma över fibrerna krympningsprocess och forma det till det man vill. Det kan vara både lätt och komplicerat beroende på vad man väljer att skapa.

Ullen är den enda fiber som i naturligt tillstånd kan filta ihop sig. Denna egenskap bidrar till att det är fullt möjligt att med enkla medel, utan vävstolar eller industriella maskiner, framställa ett sammanhängande tyg av valfri mängd kardad ull. Det finns många olika tekniker och metoder att jobba med, principen är dock den samma i alla, ullens förmåga att filta ihop sig.

Detta händer med fibrerna då man tovar: När ullfibrer utsätts för värme, vatten och bearbetning börjar de att röra på sig och trassla in sig i varandra. På sin vandring, går en fiber över och under andra fibrer, som i sin tur gör samma sak. Ju mer vi bearbetar ullen desto mer slingrar fibrerna in sig i varandra. Tillslut tar luften i mellanrummen, mellan fibrerna, slut och fibrerna kan inte komma längre. Förvandlingen har skett! Filten är färdig. Genom tovning kommer många av ullens goda egenskaper fram på ett mycket påtagligt och användbart sätt. När man lär sig tova är det bra att göra en serie prover av olika ullsorter, främst av våra svenska lantrasfår. Utifrån dessa kan man senare välja vilken typ av ull man ska nyttja till det föremål man ska tova. Läs mer om val av ull under ullkännedom. Ett bra sätt att börja tova på är att lägga ut två lager kardad ull på varandra, i varierande fiberriktning. Fibrerna ska ligga vågrätt i det ena lagret och lodrätt i det andra. När ullen är utlagd, stänker man på varmt såpvatten med en dänkflaska, använd 1-2 msk såpa till en liter varmt vatten. Sedan börjar man trycka försiktigt på fibrerna så att luften pressas ut ur ullen. När ullen är genomblöt och all luft är avlägsnad kan man börja att filta genom att föra händerna lätt i små cirklar över ullen så att fibrerna börjar trssla in sig i varandra. Det är viktigt att du är väldigt lätt på handen i början - ta inte i för hårt. Efter ett par minuters filtande kan man nypa tag i fibrerna, på olika ställen, och lyfta dem försiktigt upp från bordet, dels för att se om samtliga fibrer följer med upp samt för att se om filten är jämnt bearbetad. Följer samtliga fibrer med upp är det dags att vända arbetet och börja filta på den andra sidan, försiktigt till en början. När fibrerna sitter ihop ordentligt på båda sidor och känns mer stadig, kan man börja ta i hårdare. Ju mer man bearbetar filten dessto stadigare, fastare och mindre blir den. När du ser och känner att filten reagerar ”mer” på dina handrörelser sitter fibrerna på plats och det är dags att börja valka filten. Att valka innebär att man med mer kraft styr ullfibrernas krympningsprocess. Genom att valka filten arbetar man fram föremålets på förhand planerade form. Detta kan på ett sätt ses som en kraftmätning och det är här en av det stora utmaningarna inom tovningen gör sig märkbar. Värm och sträck ut filten, under hela valkningsprocessen, genom att doppa arbetet i varmt vatten. Var inte rädd för att ditt hittills tovade arbete ska brista då du sträcker det, filt är ett mycket starkt material. Man lär sig mest och bäst på att genomföra moment och testa olika kvalitéer. Gämföra skillnader och analysera provlappar!

Att valka och formge filten är ett tungt arbete. För att underlätta processen bör man bearbeta ullen på valkbräda, rulla in ullen i ett jalusi eller kasta arbetet i bordet så att ullen krymper. Värm och sträck filten, jobba vidare tills filten har krympt färdigt och du är nöjd med resultatet. Kvaliten på föremål som skall slitas och nötas på bör tovas tills det att kvalitéen är helt stum. Nästan all tovning kan avbrytas för att återupptas vid ett senare tillfälle. Att avbryta under filtningsprocessen är inte lämpligt, däremot kan man efter att samtliga fibrer trasslat in sig i varandra avbryta arbetet för att ta upp det igen vid ett senare tillfälle.

Ull är ett mycket stort ämne, att gå en kurs för att lära sig allt om tovning är svårt, men genom att gå kurser varvat med eget praktiskt arbete hemma kommer man riktigt långt! Tovning är en teknik som kräver visst tålamod, olikt mycket i vårt samhälle går det inte att påskynda processen på något vis. Däremot kan man genom att lära sig grunderna och genom att träna handen i att forma ullen arbeta mer effektivt. Rusa inte iväg eller ha för brottom, det finns inga genvägar till att göra bra filt. Väl filtat är hälften valkat!

Mycket nöje!

TOVA MED FILTNÅL

Filtålen kommer ursprungligen från filtindustrin i Amerika och är ett bra komplement för den som arbetar med tovning.
Filtnålen är ca 9 cm lång, den är böjd i ena änden och är försedd med hullingar och en mycket vass spets i den andra änden. En av nålens fördelar är att man kan skulptera med ull utan att använda vatten.
Med hjälp av nålen kan man bygga upp tredimensionella former i ull genom att lägga på nya lager med torr kardad ull och nåla fast dem ett efter ett. Ullfibrerna nålas samman genom att man sticker nålen, uppifrån och ner, genom den kardade ullen flera gånger. Hullingarna, på filtnålens nedre del, flyttar fibrerna från ytskiktet in i ”kärnan” så att fibrerna byter plats samt trasslar in sig i varandra som vid tovning, resultatet blir ett löst filtat stycke. Ju mer man bearbetar ullen desto fastare blir formen. Med nålen kan man fästa okardad, färgad el. ofärgad ull på ett tidigare ”nålat” eller förfiltat stycke samt reparera tunna partier i filt. När man vill stärka ett svagt parti, nålar man fast kompleterande fibrer i den tidigare gjorda filten genom att lägga kardad ull ovanpå bristningarna och föra dem genom det svaga partiet, ner i filten med hjälp av nålens hullingar. Nålen kan även användas till att nåla fast decorationer av garn eller förgarn, mönster av förfilt eller dyligt.
När du använder nålen tänk på att den har en väldigt vass spets så att du inte sticker dig. Nålen ska endast användas till att flytta fibrer från toppen till botten av föremålet, om man böjer nålen kan den gå av. När man inte arbetar med nålen bör den förvaras i ull el. tyg, inte papper det gör nålen slö.

TOVA MED NUNOTEKNIK

Nunofilt är en produkt av en process där ett vävt tyg bearbetats med ett eller flera lager ull, som filtas in i tyget. Resultatet blir ett filtat tyg som är lätt, mjukt, starkt och smidigt. För att framställa Nunofilt behöver du ull av finfibrig kvalité (ex. svensk finull) samt glest vävda textilier av valfri kvalité. Siden, bomull eller viskose är att föredra. Alla dessa material finns i flera kvalitéer samt i många olika färger, med varierande mönster, se i wepshoppen under tyger & band.

Att tova är att bestämma över fibrerna krympningsprocess och forma dem till det man vill. Många är redan välbekanta med detta fenomen och vet därigenom att tovning inte är någon exakt teknik och att svensk ull inte finns att köpa utifrån några exakta måttangivelser. Så för dem som vill prova på att tillverka nunofilt kommer upplysningen om att först göra en provlapp inte som någon stor överraskning. Med facit i hand så blir filtprovet din guide och ett av de bästa hjälpmedlen du kan få till att lyckas framöver.

Så här gör du:

Nunofilt kan formges på många olika sätt. Med hjälp av rullteknik strävar man efter att få den finfibriga ullen att tränga igenom utvalda textilier av olika slag och bilda en ny, personligt präglad textil. En textil som senare kan användas till beklädnad eller sömnad av inredningsföremål.

Det finns många sätt, att bruka ullen fram till önskad kvalité, prova på och känn efter vad som passar dig bäst. Grunderna inom tekniken tovning är till för att hjälpa brukaren att göra filt av ull, exakt hur man går till väga och vad man ska göra får man bestämma själv genom att själv ta sig ann och upptäcka ullen- och hantverkets möjligheter. Här nedan presenteras några sätt att göra nunofilt, väl värda att prova.

Ullen kan läggas ut direkt utanpå utvald textil eller mellan två lager vävda tyger. Ullen kan läggas ut både kardad eller något förfiltad. (Förfiltad = kardad ull som bearbetats tills dess att fibrerna börjat trassla in sig i varandra, utan att filten börjat krympa.)

Börja med att lägga ut ett pinnvävsjalusi på din arbetsplats. Täck den tänkta arbetsytan, på jalusiet, med bubbelplast. Lägg därefter ut den textil eller de textilier du valt att arbeta med ovanpå bubbelplasten. Fukta textilierna lätt. Lägg sedan ut den kardade ullen utanpå, i önskad tjocklek. Fukta ullen lätt med varmt såpvatten. Rulla ihop hela ditt jalusi, sätt till sist gummisnoddar eller resårband runt rullen för att underlätta bearbetningen. Rulla jalusiet fram och tillbaka i ca. tre till fyra minuter. Öppna försiktigt upp rullen för att kontrollera att ullen ligger rätt, tillsätt mer vatten och rulla sedan ihop jalusiet igen, gärna från motsatt sida denna gång, sätt fast gummisnoddarna. Rulla åter jalusiet fram och tillbaka i ca. tre till fyra minuter. Öppna försiktigt upp rullen igen och kontrollera att ullen ligger rätt. Fortsätt att rulltova tills ullen är sammanfogad med textilierna, därpå kan du valka tyget till önskad kvalité genom att skölja det i varmt vatten, krama ur vattnet och kasta filten i bordet. värm arbetet och sträck ut tyget mellan varven.

bottom of page