IMG_2469.jpeg

FÅREN

Åddebo Ull köper in ull av renrasiga får, som klipps två gånger om året. Vi sorterar ullen i många olika klasser och arbetar för att till varje pris tillvarata så stor del som möjligt av den totala vikten ull som växer på varje djur. Vår målsättning är att du som fårägare och leverantör av ull ska vid ett och samma tillfälle, snabbt och enkelt, ha möjlighet till att bli av med all din ull, både från lamm och tackor.
Vi vill och kan, betala bra för ren och skräpfri ull av hög kvalité och vi betalar alltid halva fraktkostnaden då ni skickar ull till oss. Har du frågor kring ullhantering, transporter eller redovisning vänligen kontakta oss via telefon 072 068 02 08 eller mail; info@addeboull.com.
Vi ser fram emot att höra från dig.

 

KLIPPNING & PAKETERING

Om fåren hålls rena och torra innan klippningen samt klipps på ett lämpligt och skräpfritt underlag, kan ullen, efter grovsortering vid klippningstillfället läggas direkt i papperssäck för leverans till karderiet i Åddebo. Transporten bokas på DHL eller Shiplink och ullsäckarna hämtas upp hos dig, för vidare leverans till ullkarderiet i Åddebo.

Här följer några arbetsmoment som påverkar det blivande kilopriset efter. Försök så långt det är möjligt att inte ta in djuren på ströbädden innan klippning. När ni ska klippa fåren bör ni göra iordning en ljus och bra plats som är lätt att sopa ren. En masonitskiva på golvet med den sträva sidan upp är att föredra, ett djur som halkar känner sig otryggt.

Se till att det hela tiden är rent kring den som klipper fåren så att ren ull inte faller ner på smutsigt underlag. Om ni anlitar en fårklippare går det undan. Bäst är om ni är två som hjälper fårklipparen, en tar hand om ullen och den andra tar fram djuren åt klipparen. Redan nu bör man göra en grov sortering av den ull du kan sälja. Klipparen tar i regel bort lår- och bukull. Ta även bort ull som är hårt nedsmutsad, gödselklumpar, hårt ihoptovad ull, tistlar och eventuella partier av märkfärg. Lägg all den andra ullen direkt i säcken. Vi uppskattar om ni lägger tidningsark mellan fällarna, då du packar din ull, men det är inte nödvändigt.

När säcken är lagom fylld ställer du den åt sidan och börjar fylla en ny. Använd inga plastsäckar eller säckar med foderrester i. Skaka ur säcken eller vänd den ut och in om du vill återanvända fodersäckarna. Vi ser hellre att du packar i 125-140 liters säckar och skickar ett fåtal stora säckar än många små. När klippningen är avslutad kan du i lugn och ro knyta ihop och märka säckarna, lämna en lagom stor tamp att bära säcken i och packa dem inte så hårt att dom spricker sönder under transporten.

 
IMG_2903.jpeg

Åddebo Ull köper in ull av Svensk lantras. Efterfrågan på främst finull är större än tillgångarna just nu!